Przyimki (Präpositionen)

Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub zaimkiem

Dział opisujący przyimki w języku niemieckim, niektóre przyimki łączą się tylko z biernikiem (Akkusativ), a inne  tylko z celownikiem (Dativ). W języku niemieckim są jednak takie, od których rozpoczniemy, te łączą się i z biernikiem (Akkusativ) i celownikiem (Dativ).

wohin? - dokąd? - Akkusativ  (Ruch,  poruszanie się)

wo? - gdzie? - Dativ  (Pozycja stała)

An - na (w pionie)

Biernik (Akkusativ) Ruch,  poruszanie się

Er hängt das Buch an die Wand

On wiesza książkę na ścianie.

Celownik (Dativ) Pozycja stała

Das Buch hängt an der Wand.

Książka wisi na ścianie..

Auf - na (w poziomie)

Biernik (Akkusativ) Ruch,  poruszanie się

Er legt das Buch auf das Bild.

On kładzie książkę na obrazie.

Celownik (Dativ) Pozycja stała

Das Buch liegt auf dem Bild.

Książka leży na obrazie.

Vor - przed

Biernik (Akkusativ) Ruch,  poruszanie się

Er legt das Buch vor das Bild.

On kładzie książkę przed obrazem.

Celownik (Dativ) Pozycja stała

Das Buch liegt vor dem Bild.

Książka leży przed obrazem.

Hinter - za

Biernik (Akkusativ) Ruch,  poruszanie się

Er legt das Buch hinter das Bild.

On kładzie książkę za obraz.

Celownik (Dativ) Pozycja stała

Das Buch liegt hinter dem Bild.

Książka leży za obrazem.

In - w

Biernik (Akkusativ) Ruch,  poruszanie się

Er legt das Buch in das Bild.

On kładzie książkę w obraz.

Celownik (Dativ) Pozycja stała

Das Buch liegt in dem Bild.

Książka leży w obrazie.

Neben - obok

Biernik (Akkusativ) Ruch,  poruszanie się

Er legt das Buch neben das Bild.

On kładzie książkę obok obrazu.

Celownik (Dativ) Pozycja stała

Das Buch liegt neben dem Bild.

Książka leży obok obrazu.

Über - nad

Biernik (Akkusativ) Ruch,  poruszanie się

Er legt das Buch über das Bild.

On kładzie książkę nad obrazem.

Celownik (Dativ) Pozycja stała

Das Buch liegt über dem Bild.

Książka leży nad obrazem.

Unter - pod

Biernik (Akkusativ) Ruch,  poruszanie się

Er legt das Buch unter das Bild.

On kładzie książkę pod obrazem.

Celownik (Dativ) Pozycja stała

Das Buch liegt unter dem Bild.

Książka leży pod obrazem.

Zwischen - między

Biernik (Akkusativ) Ruch,  poruszanie się

Er legt das Buch zwischen die Bilder.

On kładzie książkę między obrazami.

Celownik (Dativ) Pozycja stała

Das Buch liegt zwischen den Bildern.

Książka leży między obrazami.

Materiały do wydruku.

Poniżej znajdują się powyższe materiały do wydruku zapisane e formacie pdf.