Przyimki (Präpositionen)

Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub zaimkiem

Dział opisujący przyimki w języku niemieckim, niektóre przyimki łączą się tylko z biernikiem (Akkusativ), a inne  tylko z celownikiem (Dativ).

Przyimki łączące się tylko z celownikiem (Dativ).

Aus - z, ze środka

Celownik (Dativ)

Ich komme aus Polen..

Pochodze z Polski.

Bei - u, w, przy, koło

Celownik (Dativ)

Ich bin bei euch

Jestem u was.

Gegenüber - naprzeciwko

Celownik (Dativ)

Ich wohne gegenüber der Post

Mieszkam naprzeciwko poczty.

Mit - z, z czymś, z kimś

Celownik (Dativ)

 Ich gehe mit meinem Freund.

Idę z moim przyjacielem.

Von - od, z, o

Celownik (Dativ)

Ich habe einen Brief von den Eltern erhalten.

Dostałem list od rodziców.

Zu do (osoby, instytucje, budowle)

Celownik (Dativ)

Ich muss zum Arzt gehen.

Musze iść do lekarza.

Nach - po, do (miasta, państwa)

Celownik (Dativ)

Ich fahre nach Dortmund.

Jadę do Dortmundu.

Seit - od (znaczenie czasowe, w odniesieniu do przeszłości)

Celownik (Dativ)

Ich lerne seit einer Woche Deutsch.

Od tygodnia uczę się niemieckiego.

Ab - od (w odniesieniu do przyszłości)

Celownik (Dativ)

Ab Montag gehe ich zur Schule.

Od poniedziałku idę do szkoły.

Außer - poza, oprócz

Celownik (Dativ)

Außer dir sind alle da gewesen.

Oprócz Ciebie byli wszyscy.

Entgegen - wbrew

Celownik (Dativ)

Entgegen meiner Bitte.

Wbrew mojej prośbie.

Gemäß - zgodnie z

Celownik (Dativ)

Gemäß ihrem Wunsch

Zgodnie z jej życzeniem.

Zufolge - według

Celownik (Dativ)

Zufolge des Gerüchts hat Tim das Rauchen aufgegeben.

Według plotki Tim rzucił palenie.

Materiały do wydruku.

Poniżej znajdują się powyższe materiały do wydruku zapisane e formacie pdf.