Poniżej zbiór 16 wyrazów wraz z rodzajnikami do zapamiętania, plus dodatkowe ćwiczenia.

Die Pause
Zobacz tłumaczenie Przerwa
Die Freizeit
Zobacz tłumaczenie Czas wolny
Die Apotheke
Zobacz tłumaczenie Apteka
Die Übung
Zobacz tłumaczenie Ćwiczenia
Die Stunde
Zobacz tłumaczenie Godzina
Die Schule
Zobacz tłumaczenie Szkoła
Die Tochter
Zobacz tłumaczenie Córka
Die Firma
Zobacz tłumaczenie Firma
Die Nachricht
Zobacz tłumaczenie Wiadomośc
Die Polizei
Zobacz tłumaczenie Policja
Die Neuheit
Zobacz tłumaczenie Nowość
Die Sekretärin
Zobacz tłumaczenie Sekretarka
Die Stimme
Zobacz tłumaczenie Głos
Die Industrie
Zobacz tłumaczenie Przemysł
Die Nation
Zobacz tłumaczenie Naród
Die Nummer
Zobacz tłumaczenie Numer

Sprawdź czy wszystkie wyrazy zostały zapamiętane wraz z ich rodzajnikami, jeśli potrzebujesz powtórzyć kliknij w wyraz z poniższej tabeli.

Następny krok… Wybierz kolejny zbiór wyrazów.

Sprawdź czego się nauczyłeś, pobierz zestaw ćwiczeń*

*Zestaw ćwiczeń jest zbiorem wyrazów z różnymi rodzajnikami o tym samym numerze, np.: der1, das1, die1.

Wersja językowa

✮ Polska

✮ Rumunia

Obserwuj nas na...