Liczebniki

Dział opisujący liczebniki występujące w języku niemieckim, ich wymowę oraz przykłady.